SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Seminaarit ja vesiparlamentti Arkisto

Ajankohtaista

Vaikuta vesiin. Kerro mielipiteesi vesienhoidosta ja tulvasuojelusta. Vesienhoidon ja tulvariskien hallintasuunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota Lue lisää »

Lapissa keskeisiksi kysymyksiksi on alustavasti tunnistettu muun muassa kasvavan biotalouden haasteet vesiensuojelulle, maatalouden ja muun hajakuormituksen hallinta sekä vesielinympäristöjen parantaminen. Pohjoisimmassa Lapissa oma erityiskysymyksensä on vieraslajien ja kalatautien leviämisen ehkäiseminen. Lisäksi yhdeksi painopisteeksi on nostettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutus yleensä. Lue Ely-keskuksen tiedote »

Rajajokikomission yhteistyöavustus oli haettavana 15.1.2018 mennessä. Nyt haku on päättynyt.

Esite, avaa tästä »

Tornionjoen Vesiparlamentti 25.10.2017!

Paikka Park-hotelli Torniossa.

Lue ohjelma tästä »

Esitykset 25.10.2017

(HUOM: Esitykset alkuperäiskielillä, osa ruotsiksi, osa englanniksi)

Johan Antti, Rajajokikomissio/Norrbottenin lääninhallitus

Jakob Granit, Havs och vattenmyndigheten

Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus

Kari Kinnunen, Rajajokikomissio

Jeffrey Dudan esitys oli nähtävissä vain seminaarissa.

Micael Bredefeldt, Norrbottenin lääninhallitus

Eva Westin, ÅF Infrastructure

Risto Romakkaniemi, Lapin ELY-keskus

Lisa Lundstedt, Norrbottenin lääninhallitus

Jukka Ylikörkkö, Lapin ELY-keskus

Niina Karjalainen ja Henrik Larsson

Atso Romakkaniemi, Luke ja Stefan Palm, SLU

Kysely vesienhoidosta ja tulvariskeistä Tornionjoen vesistöalueella

Kysely on tarkoitettu asukkaille, toiminnanharjoittajille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vesiympäristöstä Tornionjoen alueella. Vesistöalueeseen kuuluvat Tornionjoki, Muoniojoki ja Könkämäeno sekä niiden sivuhaarat ja rannikkoseutu Tornionjokisuulla. Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi ympäristöongelmista tai siitä, mikä on tärkeää tulvariskien torjumiseksi. Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja rajajokikomissio odottavat vastaustasi viimeistään 5.11.2017. Kysely on päättynyt.

Rajajokisopimus on käännetty meänkielelle -Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avasi myös meänkieliset nettisivut 27.6.2017,

lue tiedote tästä » Avaa rajajokisopimus meänkielellä tästä»

Rajajokikomissio järjesti YK:n UNECE:n rajavesistöihin liittyvän kutsuseminaarin Haaparannalla 23.5.2017

Lue lisää » Lue esitelmät Francesca Bernardini Johan Antti  Timo Jokelainen Seppo Rekolainen

Katso kuva »

Rahat pintaan! Tietoa vesistöjen kunnostuksen rahoituksesta koottu uudelle sivustolle

Rahatpintaan.fi -sivusto on tarkoitettu työkaluksi kaikille, joilla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Julkista rahoitusta on saatavilla monenlaisiin paikallisiin ja kansallisiin hankkeisiin, mutta tieto on tähän asti ollut hajallaan. Sivuille on ensimmäistä kertaa koottu perustiedot yli kahdestakymmenestä rahoituslähteestä.

Sivuston ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus osana vesien- ja merenhoidon viestintää. Vesienhoidon päämäärä on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

Ruotsi ja Suomi sopivat Tornionjoen kalastuksesta kaudelle 2017, lue MMM:n tiedote tästä »

Lue sopimuspöytäkirja tästä »

Rajajokikomission lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotukseen, lue tästä »

YK:n Maailman vesipäivän 22.3. teemana jätevedet, lue lisää »

Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakanta, SLUn ja Luken raportti 2017, lue lisää »

Rajajokikomission lausunto ehdotukseen lohiasetuksesta, lue tästä »

Rajajokikomissio myönsi yhteistyöavustusta nuorille, lue tiedote tästä »

Rajajokikomission lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskeviin neuvotteluihin, lue tässä »

Ruotsin viranomaisten Övertorneån kalastusinfon 1.12.2016 esitelmät nyt julkaistu. Lue ohjelma »

Lue esitelmät: Virve Sallisalmi », Stefan Palm » ja Charlotte Axén »

Rajajokikomissio julistaa haettavaksi yhteistyöavustuksen 31.12.2016 mennessä.

Avaa esite »  Hakemisaika on päättynyt. Kiitämme kaikkia hakijoita, päätös tehtiin 1.3.2017.

Komission jäsenet nimitetty seuraavaksi 3 vuodeksi, lue tiedote »

Muonion 28.-29.2016 seminaariesitelmät nyt netissä, lue täällä »

Matkakosken pohjan puhdistus alkaa lauantaina 1.10, lue tiedote »

Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 Tornionjoella. Lue suunnitelmat suomeksi » ruotsiksi » meänkielellä » ja pohjoissaameksi »

Rajajokikomissio järjestää sidosryhmilleen seminaarin Muoniossa 28.-29.9.2016, lue tiedote » lue ohjelma »

Aiemmin julkaistut ajankohtaisasiat »