FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Seminarier och vattenparlament Myndighetskonferens i Haparanda Arkiv

Aktuellt

Gränsälvskommissionens telefonnummer 0922-61680 är i bruk igen.

Nordsamiska hemsidor har publicerats, läs pressmeddelandet här »

Gränsälvskommissionens yttrande om vattenvårds väsentliga frågor i Torneälv, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om gruvaplan i Kolari, läs här »

Torneälvens flöde SMHIs varningar om höga flöden:

läs här» Hydrologiskt nuläge läs här »

Översvämningsguiden för Tornedalen, öppna här »

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en webbenkät om statens fiskerättigheter på Torne älv, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om kvotsystem för kommersiellt fiske i Finland 2018-04-26, läs här »

Samarbetsbidraget till Martimojoki utredning och till Väyläfestival i Kiruna, läs pressmeddelandet här »

Enkäten om vattenvård och översvämningsskydd är färdig, läs pressmeddelandet här »     

Resultat av enkäten »

Torneälvens vandringsfiskrapport 2018, producerad av SLU och LUKE, läs här »    

Öppet möte om Torneälvs fiskestadga, den 6 mars 2018 i Ylläs. Mötet anordnas i samarbete med gränsälvskommissionen och Jord- och skogsbruksministeriet (Finland). Programmet och mötet är på finska, läs mer här » Anmälningstiden har upphört.

Verksamhetsberättelsen för år 2017 godkänt, öppna här »

Påverka vattnen: Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården i Torne älvs vattenförvaltningsområde

år 2022-2027, läs mer »

Gränsälvskommissionen utlyser samarbetsbidrag. Sökningstid har upphört den 15 januari 2018.

Broschyren, öppna här» OBS, både finska och svenska broschyren i samma fil!

Gränsälvsöverenskommelsen har översatts till meänkieli - Finsk-svenska gränsälvskommissionen publicerade hemsidor på meänkieli den 27 juni 2017, läs pressmeddelandet här » Öppna överenskommelsen på meänkieli här » Hemsidorna på meänkieli här » (eller välj meän flaku -flaggan)

Fiskebestämmelserna för Torne älv fiskeperioden 2017, läs pressmeddelandet här »

Gränsälvskommissionens yttrande angående Hannukainen gruvområdets delgeneralplan, läs här »

FN:s Världsvattendag den 22 mars har avloppsvatten som årets tema, läs mer »

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik, SLUs och LUKEs rapport 2017, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om laxfiskets planerade begränsningar i Finland, läs här »

Gränsälvskommissionen beviljade samarbetsbidrag till ungdomar, läs pressmeddelandet här »

Gränsälvskommissionens yttrande om Torneälvens fiskestadga 2017, läs här »

SVA: Virus- och bakterieinfektioner orsakar laxdöd i Torneälven. Läs mer här »

Information om fiskefrågor i Torne älv. Infomöte den 1 december kl 18:30-21:30 (svensk tid) i Övertorneå. Läs programmet »

Läs presentationer: Virve Sallisalmi »  Stefan Palm »  Charlotte Axén »  

Gränsälvskommissionen utlyser samarbetsbidrag. Ansökningstid upphör den 31 december 2016.

Läs broschyren » Ansökningstid är slut. Kommissionen tackar alla för visat intresse. Beslut den 1 mars 2017.

Kommissionens ledamöter för nästa tre års period utnämnda, läs pressmeddelandet »

Muonio-seminariets presentationer nu på webben, läs här »

Matkakoski-blyrensning börjar den 1 oktober, läs pressmeddelandet »

Gemensam plan för gränsöverskridande vattenförvaltning 2016-2021 för Torneälven

Läs här på svenska » På finska » På meänkieli » och På nordsamiska »

Äldre texter på aktuellt-sidan här »