FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Seminarier och vattenparlament Myndighetskonferens i Haparanda Arkiv

Aktuellt

Påverka vattnen: Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården i Torne älvs vattenförvaltningsområde

år 2022-2027, läs mer »

I Sverige bjuder Vattenmyndigheten in till två separata samråd inom vattenförvaltningen som äger rum mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018. Samrådet handlar om: Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen (dnr: 537-14690-2017) På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen.

Del 2. Arbetsprogram med tidplan (dnr: 537-9273-2017)

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd om Arbetsprogram med tidplan för utarbetandet planen. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan. Läs mer »

Gränsälvskommissionen utlyser samarbetsbidrag. Sökningstid har upphört den 15 januari 2018.

Broschyren, öppna här» OBS, både finska och svenska broschyren i samma fil!

Tornedalens vattenparlament den 25 oktober 2017

Plats Park-hotell i Torneå, Finland.

Seminarieprogram se här »

Presentationer 2017-10-25

(på originalspråk, en del är på finska och på engelska)

Johan Antti, Gränsälvskommissionen/länsstyrelsen i Norrbotten

Jakob Granit, Havs och vattenmyndigheten

Lea Kauppi, Finlands miljöcentral

Kari Kinnunen, Gränsälvskommissionen

Jeffrey Dudas presentation visades endast i seminariet.

Micael Bredefeldt, länsstyrelsen i Norrbotten

Eva Westin, ÅF Infrastructure

Risto Romakkaniemi, Lapplands NTM-central

Lisa Lundstedt, länsstyrelsen i Norrbotten

Jukka Ylikörkkö, Lapplands NTM-central

Niina Karjalainen, NTM-central och Henrik Larsson, länsstyrelsen

Atso Romakkaniemi, Luke och Stefan Palm, SLU

Enkät om vattenvård och översvämningsrisker i Torneälvens vattendistrikt

Enkäten riktar sig till boende, verksamhetsutövare och andra som är intresserade av vattenmiljöerna i Torneälvens vattendistrikt.  Distriktet omfattar Torne -, Muonio- , Könkämäälvar och dess biflöden samt kustområdet utanför Torneälvens mynning. Ta chansen och ge din syn på miljöproblem och vad du tycker är viktigt för att förebygga översvämningar. Länsstyrelsen i Norrbotten, Lapplands NTM-central och Finsk-svenska gränsälvskommissionen väntar på ditt svar senast 2017-11-05. Svarstid är avslutad.

Gränsälvsöverenskommelsen har översatts till meänkieli - Finsk-svenska gränsälvskommissionen publicerade hemsidor på meänkieli den 27 juni 2017, läs pressmeddelandet här » Öppna överenskommelsen på meänkieli här » Hemsidorna på meänkieli här » (eller välj meän flaku -flaggan)

Gränsälvskommissionen arrangerade FN:s UNECE gränsvattenseminarium för inbjudna den 23 maj i Haparanda.

Läs mer »  Här finns en del av presentationerna: Francesca Bernardini Johan Antti  Timo Jokelainen Seppo Rekolainen

Se bild »

Fiskebestämmelserna för Torne älv fiskeperioden 2017, läs pressmeddelandet här »

Gränsälvskommissionens yttrande angående Hannukainen gruvområdets delgeneralplan, läs här »

FN:s Världsvattendag den 22 mars har avloppsvatten som årets tema, läs mer »

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik, SLUs och LUKEs rapport 2017, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om laxfiskets planerade begränsningar i Finland, läs här »

Gränsälvskommissionen beviljade samarbetsbidrag till ungdomar, läs pressmeddelandet här »

Gränsälvskommissionens yttrande om Torneälvens fiskestadga 2017, läs här »

SVA: Virus- och bakterieinfektioner orsakar laxdöd i Torneälven. Läs mer här »

Information om fiskefrågor i Torne älv. Infomöte den 1 december kl 18:30-21:30 (svensk tid) i Övertorneå. Läs programmet »

Läs presentationer: Virve Sallisalmi »  Stefan Palm »  Charlotte Axén »  

Gränsälvskommissionen utlyser samarbetsbidrag. Ansökningstid upphör den 31 december 2016.

Läs broschyren » Ansökningstid är slut. Kommissionen tackar alla för visat intresse. Beslut den 1 mars 2017.

Kommissionens ledamöter för nästa tre års period utnämnda, läs pressmeddelandet »

Muonio-seminariets presentationer nu på webben, läs här »

Matkakoski-blyrensning börjar den 1 oktober, läs pressmeddelandet »

Gemensam plan för gränsöverskridande vattenförvaltning 2016-2021 för Torneälven

Läs här på svenska » På finska » På meänkieli » och På nordsamiska »

Äldre texter på aktuellt-sidan här »