FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Fiskestadga Fiskefrågor arkiv

_07_dsc_5546.jpg
Fiske

Detaljbestämmelser om fiske finns i Torneälvens fiskestadga. Den är en del av

överenskommelsen.

Fiskestadgan reglerar bland annat fisketider, fiskemetoder och fiskeredskap.

Syftet med reglerna är att, med hänsyn               till ett skäligt nyttjande som främjar hela gränsregionens intressen, åstadkomma en    rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt mellan områdets sammantagna fiskeintressen.

Utgångspunkten är att det fiske som bedrivs   idag ska kunna fortgå och ges goda och stabila förutsättningar samtidigt som nya verksamheter ska kunna etableras och utvecklas till nytta för hela Tornedalen.

Fiskestadgan »

Obs. Förändringar för fiskestadgan avgörs årligen i förhandlingar mellan finska och svenska staten och finns i protokoll, läs där på högerspalt.  Äldre protokoll finns på kommissionens hemsida via länken Fiskefrågor arkiv.

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige)

Gränsälvsöverenskommelsen (Finland)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation av Jord- och skogsbruksministeriet fi+sve, 2011

Statsrådets (FI) förordning om tillämpning

av nationella fiskebestämmelser

inom Torneälvens fiskeområde 2011

Fisket i området förvaltas av nationella myndigheter, i Sverige Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

I Finland Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors och Lapplands

NTM-central i Rovaniemi.

Fisket på Torneälven 2017. Läs fiskemyndigheternas protokoll här » havsområdet i Finland »

Laxfisket i Finland, läs ministeriets pressmeddelande 2017-04-27 här » Statsrådets (Finland) förordning läs här » OBS, text först på finska därefter även på svenska.

Gränsälvskortet/det gemensamma fiskekortet på Torneälven 2017, läs mer » Broschyren, läs här »

Anmäl döda laxar till SVA »

FISKETILLSYN på svenska sidan av älven Dan Blomkvist tel. 0102255246 och Kaj Kottelin tel. 0706423991. e-post: förnamn.efternam@lansstyrelsen.se

Laxkvoten 2017  i Sverige, uppföljning här »

Laxkvoten i Finland, uppföljning se här»

Torneälvens vandringsfiskar, SLU soch Lukes rapport 2016, läs här »

Uppföljning av laxvandringen, Luke, läs här »

Laxdödlighetens orsaker, läs Eviras och SVAs gemensamma rapport här »

Tjuvfiske. Hur lämnar jag tips om tjuvfiske?

Svar: Det beror på vilket område tipset avser. 
Kusten – kontakta kustbevakningen. Gränsälven/övriga laxälvar – kontakta Länsstyrelsens fisketillsynsman Kaj Kottelin (mobil: 070-642 39 91).

 

Infokarta Torneälven (på svenska och på finska), läs här »

Livsmedelsverket, dioxinhalter i fisk, läs mer »

Frågor och svar om dioxin, läs här » 

dscn0060-2.jpg

dsc_5192.jpg

Forskningen

Ekolod på Kattilakoski 2014, se RKTL tabell här »

Rekommendationer enligt Evira, Finland, läs mer på svenska »

läs mer (på finska) »

Nyttigfisk.se (Livsmedelsverket), läs mer »

Smoltens vandringsbeteende och överlevnad (RKTL 10/2013),

läs mer »

Tillstånd och bevakning

Torneälvens fiskestadga berättar hur och var man får fiska.

Tillsynsmyndigheterna är Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kustbevakning i Sverige. I Finland Lapplands NTM-central, Metsähallitus, polis, tull, och Gränsbevakningsväsendet.

FISKETILLSYN på svenska sidan av älven Dan Blomkvist tel. 0102255246 eller e-post förnamn.efternam@lansstyrelsen.se

Seminarier

Lax- och vattenparlament i Torneå den 11-12 november 2014

Läs mer »

Yttranden

Gränsälvskommissionens yttrande om fiskekvot på Östersjön 2014, läs mer »

Läs kommissionens alla

yttranden här »