FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Fiskestadga Fiskefrågor arkiv

Fiskearkiv

Tidigare publicerade handlingar och länkar om fiskefrågor på kommissionens hemsida.

 

Laxkvoten i Finland, uppföljning se här»

Fisket på Torneälven 2017. Läs fiskemyndigheternas protokoll här »

Laxfisket i Finland, läs ministeriets pressmeddelande 2017-04-27 här » Statsrådets (Finland) förordning läs här » OBS, text först på finska därefter även på svenska.

Torneälvens vandringsfiskar, SLU soch Lukes rapport 2016, läs här »

Länsstyrelsen satsar på fiskeinformation i år (2015),   läs mer » ny broschyr »

SALCOM- Svensk-finskt samarbete för att gynna vildlaxen, Läs mer »

Fiskeregler på Torneälven 2014. Läs myndigheternas protokoll här »

Gränsälvskommissionens yttrande om fiskekvot på Östersjön 2014, läs mer »

Lax- och vattenparlament i Torneå den 11-12 november 2014 Läs mer » 

2014 Rekordår för laxar på Torneälven, Vilt-och fiskeriforskningen informerar, läs här »

Forskning, arkiv

Torneälvens vandringsfiskar, SLUs och Lukes rapport 2015, läs här »

Dioksinhalter undersöks i Sverige, SR 2014-08-12, läs här »

Dioksinhalter undersöks i Sverige, SR 2014-08-12, läs här »

Finland och Sverige följer  lax  på Torneälven i Kattilakoski.

Läs mer »

SLUs och Vilt -och fiskeriforsknings rapport 2013, innehåller bl a fångststatisktik, läs här »

Dioxinhalter i lax (Livsmedelsverket 11/2013), läs mer »

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

publicerade nya statistik.

Producentpriset på fisk år 2012, Finlands officiella statistik, RKTL 1/2013,

läs här, även på svenska »

Utrikeshandeln med fisk år 2012,

Finlands officiella statistik RKTL 2/2013 läs här, även på svenska »

Tillstånd och bevakning

Det gemensamma fiskekortet, brochyren 2014. Svenska versionen, i två filar Sida 1» , Sida2»

Laxfiske på sommaren 2013.

Förordning om fiske på Torneälven 2013, läs här »

Avtal mellan Finland och Sverige år 2013, läs beslutet »

läs protokoll »

Statens regalrätt i Finland. Riksdagsledamotens fråga samt ministerns svar, läs här »

Finska Jord-och skogsbruksministeriets pressmeddelande om fisket sommaren 2013    (på svenska) här »

Seminarier

Kattilakoski-infomöte 31/8/2015, presentationer Virve Sallisalmi FSGK, Johan Dannewitz och Stefan Palm SLU, Håkan Carlstrand Havs och vattenmyndigheten

Finlands nationella laxstrategi,

öppet möte i Pello den 3 maj 2013, presentationerna (på finska) finns

på Lapplands förbund sidor,

läs här »

Laxseminarium i Torneå den 6-7 september 2012

Alla presentationer finns på hemsida av Lapplands förbund, läs här »

Yttranden

Gränsälvskommissionens yttrande om förhandlingar om fiskestadgan 2014, läs här »

Kommissionens yttrande om fiskestadgan och förhandlingar mellan Finland och Sverige

2013, läs här »