SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin

maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen 

käyttö on kestävää.

Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010

voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo

mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat 

ja pyydykset sekä kalastuspaikat.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin

kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä

poikkeuksista tehdään päätös.

Tornionjoen kalastussääntö » Apajapaikat »

Huom. Vuosittaiset muutokset kalastussääntöön löytyvät Ruotsin ja Suomen viranomiskokouksen pöytäkirjoista, ks. oikealla ja vanhemmat Kalastusarkisto-linkissä. Ajankohtaiset tiedot Lapin ELY-keskuksen

sivuilla Kalastus Tornionjoella »

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ruotsi

Maa- ja metsätalousministeriö avasi avoimen kyselyn valtion kalastusoikeuksista Tornionjoella

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää avoimella kyselyllä sidosryhmien näkemyksiä valtion kalastusoikeuksiin eli niin sanottuun lohiregaaliin liittyvistä hyödyistä ja haitoista Tornion-Muonionjoella ja Perämerellä. Kysely on avoinna 25.5.2018 asti. Avaa tästä »

Ruotsi ja Suomi sopivat Tornionjoen kalastuksesta kaudelle 2018, lue ministeriön tiedote tästä »

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2018 on valmistunut. Laatijana LUKE ja SLU. Avaa tästä »

Kalastuskiintiöt Itämerellä Ruotsin lohikiintiö 2018, seuranta »

Tornionjoen lohikuolleisuuden syitä (Evira 3.5. 2017) lue lisää » Lue Eviran ja SVA:n raportti tästä »

Suomen lohiasetus, avaa tässä »

Nousulohiseuranta Luke, lue tästä »

KALASTUKSENVALVONTA Suomen puolella: Pekka Pyykönen puh. 050-312 8905 ja Juha Niemelä puh.050-3963663 sekä Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut, Ruotsissa Kaj Kottelin +46706423991.

Kalansyöntisuositukset: Evira, lue lisää » Ruotsin Livsmedelsverketin raportti dioksiineista, lue  »

Tutkimus

Lohilaskuri Tornionjoella 2015, Luonnonvarakeskuksen seuranta 

lue lisää»

Kaikuluotaus Tornionjoella 2014, RKTL » Tiedote 4.7.2014, tästä »

Lohen poikasmäärät Tornionjoessa

(RKTL) »

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa kaikuluotaamalla Tornionjoen lohi- ja taimenkantaa.

Lue lohikannasta»

Luvat ja valvonta

Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö on olennainen osa Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta.

Kalastussääntöä valvovat Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus sekä kummankin valtion toimielimet lainsäädäntönsä mukaan. Suomen puolela Peräpohjolan poliisi, raja- ja merivartiosto sekä tulli. Ruotsissa Kustbevakning ja lääninhallituksen valtuuttamat tarkastajat joella.

Tornion-Muonionjoella kalastamiseen myydään ns. yhteislupaa. Yhteislupa »

Infokartta Tornionjoelle, tästä»

Yhteisluvan esite Tornionjoelle. Avaa esite, Sivu 1» , sivu 2 »

Kaikki kieliversiot yhteisluvan etusivun kautta, tästä »

Seminaareja

Lohi- ja vesiparlamentti 11.-12.11.2014 Torniossa, lue esitelmät »

Lausuntoja

Rajajokikomission lausunto Tornionjoen kalastussääntöä vuonna 2015 koskeviin neuvotteluihin 5.2.2015, lue tästä »

Kaikki komission lausunnot

täältä »