SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
NATURA 2000

Natura 2000

Tornionjoen vesistöalue kuuluu Natura 2000-alueeseen. Euroopan yhteisöjen neuvosto päätti vuonna 1992 antamallaan luontodirektiivillä perustaa yhtenäisen eurooppalaisen ekologisen verkoston, Natura 2000 -verkoston.

Sen tavoitteena on suojella luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella.

Natura 2000 -alueet Lapissa

Kuntien arvokkaat luontotyypit

Perämeren saaret

Ruotsin Norrbottenissa Natura 2000

Luonnonsuojelu Ruotsissa

Natura 2000 Ruotsissa