FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Pågående projekt Kartabok

Pågående projekt

Bottensediment. Kustvatten  analyseras i finsk-svensk samarbete i norra Bottenviken.

Läs mer »